مطالعه بازار

انتشار تحلیل‌های استراتژیک در بازارها و صنایع گوناگون

درباره ریتون

ریتون واژه‌ای پیوند خورده با پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران‌زمین و در عین‌حال، گسترده در پهنه تمدن‌های باستانی و افسانه‌ای شرقی و غربی است. این واژه به بهترین شکل تصویری از گروه‌مان را نمایش می‌دهد؛ ما در گروه ریتون تلاش می‌کنیم با در نظر گرفتن دو وجه واقعیت‌های محیط کسب‌وکار ایران و اقتضائات به‌روز فضای کسب‌وکار جهانی، همراه و هم‌پای کارفرماها و مخاطبان‌مان در طی مسیر تحول استراتژیک باشیم و برای نیل به این آرمان، مجموعه‌ای یکپارچه از خدمات مشاوره استراتژی، آموزش استراتژی، مطالعه بازار و راهبری سرمایه را ارائه می‌دهیم. ریتون در خلق ارزش برای کارفرماها و مخاطبانش در هرکدام از حوزه‌های فعالیت خود به روایت‌گری، طراحی، اصالت و تمرکز پایبند است. این چهار اصل در کنار همدیگر آن مزیتی را می‌سازند که کارفرماها و مخاطبان‌مان ما را بدان می‌شناسند.

دیدگاه‌های ریتون

حاکمیت شرکتی

در چند دهه اخير، حاکمیت شرکتی توجه بسياری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. عدم اداره اثربخش شرکت...