درباره ما

درباره ریتون

ریتون واژه‌ای پیوند خورده با پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران‌زمین و در عین‌حال، گسترده در پهنه تمدن‌های باستانی و افسانه‌ای شرقی و غربی است. این واژه به بهترین شکل تصویری از گروه‌مان را نمایش می‌دهد؛ ما در گروه ریتون تلاش می‌کنیم با در نظر گرفتن دو وجه واقعیت‌های محیط کسب‌وکار ایران و اقتضائات به‌روز فضای کسب‌وکار جهانی، همراه و هم‌پای کارفرماها و مخاطبان‌مان در طی مسیر تحول استراتژیک باشیم و برای نیل به این آرمان، مجموعه‌ای یکپارچه از خدمات مشاوره استراتژی، آموزش استراتژی، مطالعه بازار و راهبری سرمایه را ارائه می‌دهیم.

ریتون در خلق ارزش برای کارفرماها و مخاطبانش در هرکدام از حوزه‌های فعالیت خود به روایت‌گری، طراحی، اصالت و تمرکز پایبند است. این چهار اصل در کنار همدیگر آن مزیتی را می‌سازند که کارفرماها و مخاطبان‌مان ما را بدان می‌شناسند:

 1. روایت‌گری

  حل چالش‌های هر سازمان نیازمند فهم دقیق روایت‌های نهفته در بستر سازمان آن و بهره‌گیری از این آنها برای طراحی راه‌حل‌های واقعی و کارآمد است. ما با پرهیز از کلی‌گویی و ارائه نسخه‌های از پیش پیچیده‌شده تلاش می‌کنیم روایت‌گر صادق چالش‌ها و موضوعات استراتژیک سازمان باشیم و به مسئله‌های واقعی سازمان بپردازیم و بازتاب این مسئله‌ها را در مشاوره‌ها و آموزش‌های اختصاصی برای هر سازمان منعکس کنیم.

 2. طراحی

  دیگر نمی‌توانیم برای حل مسائل سازمان‌ها از یک الگو و مدل واحد استفاده کنیم. حل مسائل سازمان‌ها نیازمند لمس واقعیت‌های خاص هر سازمان و طراحی راهکارهای رویارویی با مسائل بر اساس آن واقعیت‌هاست. به همین دلیل است که ما در ریتون پشت درب‌های بسته کار نمی‌کنیم! بلکه، در کنار کارفرماها و مخاطبان‌مان فکر می‌کنیم و راهکارها را با همدیگر طراحی می‌کنیم. روایت‌گری مسئله‌های واقعی را نمایان می‌کند و نگاه طراحی‌محور راه‌حل‌های اختصاصی را برای هرکدام از این مسئله‌ها در اختیارمان قرار می‌دهد.

 3. اصالت

  اصالت در اندیشه و رفتار کلیدواژه‌ اصلی توصیف‌کننده ما در ریتون به عنوان یک گروه مشاوره‌ای، آموزشی و پژوهشی است. ما تلاش می‌کنیم مسئله‌های اصیل سازمان را با روایت‌گری شناسایی کنیم؛ راهکارهای اصیل مواجهه با این مسائل را طراحی کنیم و اصالت را در پیاده‌سازی و به عمل درآوردن راهکارها جاری کنیم. باور ما این است که اصالت در اندیشه و رفتار یکی از مهم‌ترین تضمین‌های اثربخشی مشاوره‌ها، آموزش‌ها و پژوهش‌های گروه ریتون است.

 4. تمرکز

  سازمان‌ها با مسئله‌های متنوعی روبه‌رو هستند و هرکدام از این مسئله‌ها نیازمند تخصص، تجربه و توان متفاوتی است. تخصص ریتون در حل مسائل و چالش‌هایی‌ست که از جنس استراتژی، طراحی سازمان و توسعه کسب‌وکار باشند. بنابراین ما با تمرکز روی مشاوره، آموزش و پژوهش در این حوزه‌ها بیشترین ارزش ممکن را برای کارفرماهای‌مان خلق می‌کنیم و در کنار آنها، به راهبری سرمایه برای استارت‌آپ‌ها هم می‌پردازیم.