مطالعه بازار

ارزیابی شرکت‌های مشاوره مدیریت از فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد که قریب به اتفاق تلاش‌هایی که برای جست‌وجو و بهره‌برداری از فرصت‌های جدید رشد کسب‌وکار صورت می‌پذیرد، منجر به شکست می‌شود. بررسی دلایل این نرخ شکست بیانگر این نکته است که مدیران شرکت‌ها هنگام مواجهه با فرصت‌های ورود به بازارهای جدید اسیر جذابیت‌های ظاهری بازار می‌شوند و بدون مطالعه بازار، تحلیل و دقت نظر تصمیم‌گیری می‌کنند. ریشه چنین رفتاری عدم وجود چارچوب‌های مناسب برای تصمیم‌گیری مناسب و افزایش دقت تجزیه و تحلیل‌های استراتژیک است. در چنین شرایطی، مطالعه بازار و تحلیل استراتژیک شاخص‌های کلیدی موفقیت می‌تواند نقش بسزایی در کاهش ریسک و افزایش احتمال موفقیت داشته باشد.

بسیاری از مدیران هنگام مطالعه بازار به اشتباه تنها به شاخص‌های رایج مانند نرخ رشد بازار و اندازه بازار توجه می‌کنند و از شاخص‌هایی  مانند اندازه مخزن سود بازار، پتانسیل ساختاری بازار برای سودآوری، نسبت هزینه های ورود به اندازه مخزن سود بازار و شیفت‌های استراتژیک در مخزن سود بازار استفاده نمی‌کنند. نتیجه عدم توجه به این شاخص‌ها تهیه یک گزارش مطالعه بازار است که از کارآمدی کافی برخوردار نیست و نمی‌تواند به سازمان کمک کند تا از فرصت‌های موجود برای ورود به بازار، کسب سهم از بازار و در اختیار گرفتن جایگاه رهبر بازار استفاده کند.

ریتون یک مرکز مطالعاتی برای انجام تحقیقات بازار و تولید گزارش‌های مطالعه بازار نیست و قصد ندارد خدمات رایجی که تحت عنوان تهیه گزارش مطالعه بازار و گزارش امکان‌سنجی وجود دارد، به کارفرمایان خود ارائه دهد. ما در ریتون بر حسب چارچوب‌های خاص خودمان، به تجزیه و تحلیل بازار و تدوین گزارش مطالعه بازار می‌پردازیم و مستنداتی به عنوان گزارش استانداردشده برای همه شرکت‌ها نداریم. ریتون فرایند مطالعه بازار را با تحلیل مخزن سود و تجزیه و تحلیل پتانسیل سودآوری شروع می‌کند و با تحلیل شاخص‌های متنوع خاص صنعت، به ارزیابی فرصت‌های ورود و کسب جایگاه رقابتی در بازار می‌پردازد. به علاوه، ما در گزارش مطالعه بازار بخشی را برای پیشنهاد مدل کسب‌وکار در نظر می‌گیریم تا تحلیل‌های‌مان جنبه کاربردی‌تری به خود بگیرند. بنابراین، برای آنکه بتوانیم گزارش‌های باکیفیت‌تر و غنی‌تری از مطالعه بازار ارائه دهیم، روی تعداد محدودی از بازارها و صنایع تمرکز کرده‌ایم و توانمندی‌های‌مان را حول ویژگی‌های خاص این تعداد محدود از بازارها و صنایع عمق بخشیده‌ایم.

در صورتی که تصور می‌کنید برای توسعه کسب‌وکارتان نیاز به مطالعه بازار دارید و ریتون می‌تواند گزینه مناسبی برای تجزیه و تحلیل بازار هدفگیری‌شده شما باشد، شرح کوتاهی از صورت مسئله خود را با ما در میان بگذارید تا به تفصیل درباره الگو و روش اجرایی مطالعه بازار و فرایند کاری ریتون با شما گفت‌وگو کنیم.

سایر خدمات