بایگانی برچسب: جذابیت صنعت

توسط: در: استراتژی

تحلیل جذابیت صنعت

تاکنون حتما برای شما هم این سوال پیش آمده است که یک صنعت جذاب چه ویژگی هایی دارد؟ و چه عواملی سبب ارتقا جذابیت صنعت می شوند؟ در کنار منطق ارزش آفرینی در استراتژی سبد کسب و کار، جذابیت صنعت و توانمندی رقابتی دو معیار اصلی منطق کسب و کار بدین منظور می باشند.  معیار […]