بایگانی برچسب: مدیریت

توسط: در: توسعه کسب و کار

مشاوره مدیریت

در این مقاله سعی داریم که نقش و جایگاه مشاوره مدیریت را در موفقیت سازمان ها بررسی و تحلیل کنیم. چرا شرکت ها شکست می خورند؟ از بین رفتن شرکت ها، سرعت بسیار بیشتری نسبت به گذشته گرفته است. در واقع جوانمرگی شرکت ها از جوانمرگی انسان ها پیشی گرفته است. متوسط سن مرگ و […]

توسط: در: استراتژی

آیا جای برنامه های استراتژیک در کتابخانه ها است؟(قسمت دوم)

آیا واقعا جای برنامه های استراتژیک در کتابخانه ها است یا می بایست درعرصه عمل منجر به توفیقات و دستآوردهای شگرف برای سازمان ها بشود و سازمان ها را متحول کند؟ در قسمت اول اشاره کردیم که یکی از موانع جدی بر سر راه پیاده شدن برنامه های استراتژیک عدم توجه به شرایط و بستر […]

توسط: در: استراتژی

آیا جای برنامه های استراتژیک در کتابخانه ها است؟(قسمت اول)

آیا واقعا جای برنامه های استراتژیک در کتابخانه ها است یا می بایست درعرصه عمل منجر به توفیقات و دستآوردهای شگرف برای سازمان ها بشود و سازمان ها را متحول کند؟متاسفانه در سالیان گذشته شاهد بی اعتمادی و بی اعتباری روز افزون مدیران و کارشناسان برنامه ریزی سازمان ها نسبت به برنامه ریزی استراتژیک و […]