بایگانی برچسب: هیات مدیره موفق

توسط: در: استراتژی, ساختار سازمانی

حاکمیت شرکتی

در چند دهه اخير، حاکمیت شرکتی توجه بسياری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. عدم اداره اثربخش شرکت­ ها يکی از دلايل اصلی توجه محققين به اين حوزه بوده است. رسوايی شرکت­ هايی مانند انرون و ورلدکام، افزايش فعاليت سهامداران، بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ در دنيا از يک طرف و فساد […]