بایگانی برچسب: کتاب سال

توسط: در: خبر

کتاب سال مدیریت استراتژیک در سال ۹۸ انتخاب شد

همانند سالیان قبل، انجمن مدیریت راهبردی ایران کتاب سال مدیریت استراتژیک کشور را انتخاب و معرفی کرد. بنابر اعلام روابط عمومی این انجمن، نشست اعضای کمیته انتخاب کتاب مدیریت استراتژیک سال ۹۸ کشور برگزار شد و کتاب مدیریت سازمان ها در شرایط پیچیده به عنوان کتاب سال ۹۸ مدیریت استراتژیک کشور در بخش تالیف برگزیده […]