بایگانی برچسب: تدوین استراتژی

توسط: در: استراتژی

استراتژی به مثابه قواعد ساده: ۵ قاعده برای تدوین استراتژی

موفقیت یاهو، ای. بی، انرون و شرکت های دیگری که در برآوردن انتظارات بازار دائماً در تحول مهارت یافته اند، از طریق تفکر سنتی در باره استراتژی رقابتی قابل توجیه نیست. موفقیت این شرکت­ ها ناشی از دنبال کردن استراتژی­ های دائما در حال تکامل در بازارهایی بوده که بر اساس معیارهای سنتی فاقد جذابیت […]